Er moeten minimaal 4 personen zijn.

Er moeten 2 personen boven zijn, 2 beneden om de verhuiswagen te regelen.